Skip to content

Privacyverklaring

Over deze privacyverklaring

Pelsis engageert zich tot transparantie en de bescherming van uw gegevens; deze mededeling omvat onder meer op welke wijze wij uw gegevens opslaan en beschermen, met wie wij uw gegevens delen en hoe lang wij ze bewaren. Deze kennisgeving beschrijft ook uw rechten en de acties die u moet ondernemen indien u zich zorgen maakt over de manier waarop Pelsis met uw persoonlijke gegevens omgaat. Indien wij u vragen om bepaalde informatie te verstrekken aan de hand waarvan u kan worden geïdentificeerd, kunt u er van verzekerd zijn dat deze enkel zal worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Wie zijn wij

Pelsis Limited, met hoofdzetel in Sterling House, Grimbald Crag Close, Knaresborough, HG5 8PJ, is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens volgens de algemene voorschriften inzake gegevensbescherming (in dit document aangeduid als GDPR) en is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de inhoud van dit document of verdere informatie wensen, neem dan contact op met GDPR@pelsis.com

Welke persoonlijke gegevens mogen door Pelsis worden verzameld?

– Bedrijfsnaam en adres

– Naam contactpersoon

– E-mail adres, website en telefoonnummer

– BTW-nummer

– Betalingsgegevens – bankkaartgegevens en/of bankgegevens

– Opleidingscertificaten en ID-foto’s

Hoe Pelsis informatie over u verzamelt

– Wanneer u een verkooporder plaatst bij ons verkoopteam

– Wanneer u een online account aanvraagt

– Wanneer u een aanvraag indient bij een van onze interne afdelingen

– Wanneer u een aanvraag indient via ons online aanvraagformulier

– Bij het maken van een reservering voor het gebruik van The Pelsis Academy

– Wanneer wij uw ID-foto en trainingscertificaten ontvangen

Hoe Pelsis uw persoonlijke gegevens gebruikt en de wettelijke basis daarvoor

Pelsis zal uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken in de volgende omstandigheden:

– Wanneer wij de overeenkomst die wij op het punt staan met u aan te gaan of met u zijn aangegaan, moeten uitvoeren

– Wanneer dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen en uw belangen en fundamentele rechten geen voorrang hebben op die belangen

– Waar we moeten voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting.

De gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

– Om de door u gevraagde producten en/of diensten te leveren

– Om uw account binnen de Pelsis-groep te beheren

– Om ons in staat te stellen contact met u op te nemen

– Om ons in staat te stellen u op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in producten, diensten of prijzen

– Om marktonderzoek en productanalyse uit te voeren

Marketing

Als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, kunnen wij uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen per post, telefoon, e-mail of tekst aangaande:

– uw mening over de huidige diensten die wij leveren

– u op de hoogte brengen van belangrijke veranderingen of ontwikkelingen in ons bedrijf

– u op de hoogte brengen van producten of diensten die voor u interessant kunnen zijn

– een overzicht van de promotionele activiteiten

– u uitnodigen voor evenementen die wij organiseren

Als u ons een visitekaartje heeft verstrekt, voegen wij u toe aan onze marketinglijst.

Als u ons geen toestemming heeft gegeven, nemen wij geen contact met u op over iets anders dan uw account bij Pelsis.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door te klikken op de link ‘afmelden’ onderaan de marketingmails of door contact op te nemen met market@pelsis.com

Hoe Pelsis uw persoonlijke gegevens deelt

Pelsis moet uw gegevens delen met een beperkt aantal derde partijen waarvan wij verzekeren dat ze aan de GDPR-normen voldoen.

Bedrijven waarmee we informatie kunnen delen zijn:

– MailChimp*, drukkerijen en postverdelers om u marketingcommunicatie te sturen

– Transportbedrijven zodat zij uw goederen snel en efficiënt kunnen leveren

– Leveranciers in het geval wij goederen rechtstreeks aan u leveren

– Bedrijfsadvocaten als we ooit een uitstaande schuld moeten innen

– Kredietcontrolebedrijven als u toestemming hebt gegeven, een kredietaanvraagformulier hebt ingevuld en ondertekend

– Opleidingsaanbieders zoals RSPH, als uw persoonlijke gegevens worden gevraagd om u in te schrijven voor cursussen en u na afloop certificaten te sturen.

*De servers van MailChimp bevinden zich in de Verenigde Staten, zodat informatie kan worden overgebracht naar, opgeslagen of verwerkt worden in de Verenigde Staten. MailChimp neemt echter wel deel aan het EU-VS Privacy Shield Framework en het Swiss-U.S. Privacy Shield Framework en heeft verklaard dat het voldoet aan dit Framework.

Pelsis kan uw persoonlijke gegevens overdragen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en uw gegevens kunnen van buiten de EER naar het Verenigd Koninkrijk worden overgedragen. Als dit gebeurt, zullen wij ervoor zorgen dat dit met passende voorzorgsmaatregelen gebeurt en dat uw persoonlijke gegevens op hetzelfde niveau worden beschermd als in het Verenigd Koninkrijk.

Hoe lang bewaart Pelsis uw gegevens

De bovenstaande persoonlijke gegevens blijven in ons bestand zolang we zakelijk de behoefte hebben en dit overeenkomstig de wettelijke en reglementaire vereisten of richtlijnen.

Uw online accountgegevens worden bewaard zolang uw account actief is of zolang als nodig om diensten te verlenen. Als u niet langer een actief online account wenst, vraag dan om uw account te sluiten en uw gegevens worden verwijderd. U kan uw persoonlijke gegevens laten verwijderen van Pelsis en haar diensten door contact op te nemen met market@pelsis.com.

Opslag, beveiliging en overdracht

Pelsis neemt de veiligheid en bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig. Wij beschikken standaard over beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens beveiligd zijn tegen zowel externe als interne bedreigingen, waarbij de toegang tot persoonlijke gegevens beperkt is tot degenen die deze moeten verwerken.

Zodra uw persoonlijke gegevens zijn verwerkt, worden ze veilig opgeslagen op onze bedrijfsservers die beperkte toegang hebben.

Uw naam en persoonlijk e-mailadres worden opgeslagen op ons Customer Relationship Management (CRM)-systeem (Customer Relationship Management) van derden, dat alleen toegankelijk is voor personen die deze gegevens inzien wanneer zij zakelijk de behoefte hebben. Onze CRM voldoet aan SOC 2 en handhaaft de nodige veiligheidsmaatregelen om uw informatie te beschermen tegen verlies, vernietiging, misbruik, onbevoegde toegang of openbaarmaking. Onze CRM voldoet aan het EU-U.S. Privacy Shield Framework en het Zwitserse – U.S. Privacy Shield Framework zoals uiteengezet door de VS.

U dient ervoor te zorgen dat uw online account beschermd is tegen onrechtmatige toegang en een wachtwoord te kiezen dat niet gemakkelijk toegankelijk is. U moet er ook voor zorgen dat u zich na het gebruik van de diensten afmeldt.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere interessante websites. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website, dus wanneer u naar andere websites linkt, dient u hun eigen privacybeleid te lezen.

Hoe wij cookies gebruiken

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internet loginformatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen. Deze informatie dient om het gebruik van bezoekers van de website te volgen en om statistische rapporten over de website-activiteit samen te stellen.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org

U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies accepteert en de bovenstaande websites informeren hoe u cookies uit uw browsers kunt verwijderen. In enkele gevallen kan het echter voorkomen dat sommige functies van onze website niet werken.

Op sites waar de Twitter-feed is ingeschakeld, kan Twitter cookies plaatsen. Voor meer informatie over welke informatie Twitter verzamelt, kunt u terecht op hun website https://twitter.com/en/privacy

We kunnen ook video’s van YouTube op onze websites plaatsen. YouTube maakt gebruik van cookies om fraude te voorkomen en de ervaring van de site te verbeteren. Als u een video bekijkt, kan YouTube cookies op uw computer plaatsen. Ga naar de YouTube-pagina over het insluiten van video’s voor meer informatie:

http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=17171780&expand=PrivacyEnhancedMode#privacy

Toegang tot uw informatie en correctie

Onder de nieuwe regelgeving heeft u het recht op toegang tot uw eigen persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben. Dit heet een Subject Access Request (SAR) en alle verzoeken moeten schriftelijk worden ingediend bij de Data Protection Officer, Sterling House, Grimbald Crag Close, Knaresborough, HG5 8PJ of per e-mail naar GDPR@pelsis.com

Voor een SAR worden normaal gesproken geen kosten in rekening gebracht, maar als het verzoek ongegrond of buitensporig is, behoudt Pelsis zich het recht voor om een vergoeding in rekening te brengen.

De volledige informatie wordt binnen een maand na ontvangst verstrekt. Indien de aanvraag duidelijk complex is, kan Pelsis deze termijn met maximaal twee maanden verlengen. Indien dit het geval is, wordt u gedurende de gehele periode op de hoogte gehouden van de voortgang.

Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist of onvolledig is, schrijf of mail ons dan zo snel mogelijk. Wij zullen alle informatie die onjuist blijkt te zijn, onmiddellijk corrigeren.

Right to complain

We hopen dat u nooit reden tot klagen zal hebben en vragen bij problemen u tot een van onze medewerkers te richten, zodat we een oplossing kunnen vinden zonder dat u een klacht moet indienen. Mocht u echter van mening zijn dat er geen passende maatregelen worden genomen, dan heeft u het recht om een toezichthoudende autoriteit zoals de Information Commissioner’s Office (ICO) (+44) 0303 123 1113, https://ico.org.uk/ te informeren.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Alle wijzigingen die we in de toekomst in onze privacyverklaring kunnen aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst en waar nodig zullen we u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×