Skip to content

Duurzaamheid

Pelsis zal een leider zijn in producten en diensten die mensen helpen om duurzaam samen te leven met dieren en insecten, waarbij de volksgezondheid en gemoedsrust worden gewaarborgd. We zullen streven naar het gebruik van natuurlijke afschrikmiddelen en technologie om de impact van ongedierte te minimaliseren en actief biodiversiteit ondersteunen.

We streven ernaar de voorkeurspartner van onze klanten te worden door uit te blinken in het leveren van kwaliteitsproducten op tijd en het bieden van ondersteunende diensten en technologie.

Bekijk de lijst met duurzaamheids-FAQ’s

Een deel van de visie van ons bedrijf is om nieuwe manieren te overwegen waarop we ongediertebestrijding duurzamer kunnen doen. Dit beleid en de daarmee samenhangende doelstellingen komen voort uit deze visie.

Onze missie is het creëren van een duurzaam en winstgevend bedrijf met behoud van biodiversiteit.

We zullen een werkomgeving creëren waarin medewerkers trots zijn om te werken en een positieve erfenis achterlaten. We streven ernaar de werkgever van keuze te zijn, waarbij sollicitanten en werknemers worden gestimuleerd om hun volledige potentieel te bereiken. We streven ernaar een inclusieve werkgever te zijn en zullen mensen aannemen die het best geschikt zijn voor de functie, ongeacht beschermde kenmerken zoals ras, kleur, religie, geslacht, genderidentiteit of -expressie, seksuele geaardheid, genetica, handicap of leeftijd. We zullen klanten en consumenten informeren, zodat zij een verantwoorde en goed geïnformeerde keuze kunnen maken.

 

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) vormen een algemene leidraad voor bedrijven om te volgen; ongeacht de omvang van het bedrijf kunnen we allemaal bijdragen aan de SDG’s. Ze bestrijken wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering, watertekorten, voedselcrises, armoede, conflicten en ongelijkheid. Deze uitdagingen “vereisen oplossingen die de private sector kan bieden”.

De duurzaamheidsinspanningen van Pelsis zijn gericht op het ondersteunen van vijf van de SDG’s die het meest relevant zijn voor Pelsis en waar we de grootste positieve impact kunnen hebben. We erkennen dat onze aandachtsgebieden in de loop van de tijd kunnen veranderen en we zijn toegewijd aan het monitoren van de voortgang en het bijwerken van onze doelstellingen indien nodig.

De drie pijlers van duurzaamheid zijn het milieu, de samenleving en de economie. Duurzaamheid wordt alleen bereikt wanneer milieubescherming, sociale rechtvaardigheid en economische winstgevendheid naast elkaar bestaan zonder dat het ene gebied het andere overheerst. De drie pijlers van duurzaamheid worden vaak ook aangeduid als mensen, winst en de planeet. Ze staan ook bekend als de 3 P’s van duurzaamheid, de triple bottom line of de 3 principes van duurzaamheid.

Veelgestelde vragen over duurzaamheid

 

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×